EN | TH
Dentist Dental In Pattaya

Meet The Dentist

Dentist Dental In Pattaya

ศูนย์ทันตกรรม ORTHO SMILE เราเน้นทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันเป็นอย่างมาก ซึ่งมีดังนี้

  • มีทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งสามารถใช้การจัดฟันช่วยแก้ปัญหาคนไข้ที่มีฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น ยิ้มเห็นเหงือกมาก โดยคุณสามารถเลือกเครื่องมือจัดฟันที่เหมาะกับตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทำจากโลหะ เซรามิก ติดเครื่องมือด้านในแบบมองไม่เห็น หรือเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้แบบใส
  • มีทันตแพทย์เฉพาะทางใส่ฟันรากเทียมเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนไปโดยไม่ต้องมีการกรอเนื้อฟันข้างเคียง และเคี้ยวได้เหมือนฟันธรรมชาติ หรือการฝังรากเทียมในคนไข้ที่ใส่ฟันปลอมทั้งปากเพื่อช่วยให้ใช้ฟันปลอมทั้งปากได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับการหลุดเวลาอ้าปากพูดและการขยับไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร
  • มีทีมทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลร่วมกับทันตแพทย์จัดฟัน ช่วยแก้ไขในกรณีคนไข้มีใบหน้าไม่ได้สัดส่วน คางยื่นยาวมากหรือคางหดสั้นมาก หรือฟันหน้าบน / ล่าง กัดไม่ถึงกัน
  • มีทันตแพทย์ใส่ฟันที่สามารถทำฟันเทียมทดแทนพื้นที่สูญเสียไปทั้ง ถอดได้และติดแน่น ในกรณีฟันปลอมถอดได้บางส่วน ซึ่งมักมีปัญหาความไม่สวยงามจากตะขอและการขยับตัวไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร เราสามารถทำให้เคี้ยวได้ใกล้เคียงกับฟันปลอมชนิดติดแน่นและไม่มีตะขอเกาะให้เสียความสวยงาม เป็นต้น
ทันตแพทย์ กษิดิศ วชิรปราการสกุล

Dr. Ken Kasidis

graduated with honors from the faculty of dentistry at Chulalongkorn University. He then received a Graduate Diploma in Prosthodontics from the faculty of dentistry at Mahidol University and attended university of Adelaide, Australia for his Graduate Certificate in Clinical Dentistry, Prosthodontics.

He further received a Certificate in Implant Biomaterials and Reconstructive Dentistry from the University of Toronto, Canada. 
 
Dr. Kasidis was on staff at Bangkok Hospital Pattaya and Samitivej Sukhumvit Hospital for over 6 years. He served as a board committee of the Thai Association of Dental Implantology (TADI) during 2007-2016,  Dr. Ken Kasidis is an active member of the Thai Prosthodontic Association, Thai Dental Association and a member of the American Academy of Cosmetic Dentistry. He retains a keen interest in innovative dental implant technology and prosthodontics.
 
He is committed to continuing education as evidenced from attendants in several abroad dental conferences each year.
 
In addition, Dr. Kasidis is a Diplomate and Fellow of the International Congress of Oral Implantologists. He frequently lectures nationally and internationally on topics of dental implants, dental esthetics and esthetic implant rehabilitation. Dr. Kasidis has been placing and restoring more than 10,000 implants and having experiences with more than 20 implant systems so far.
 
 

 

ทันตแพทย์หญิง  พรดี ชัยรัชวิทย์

Dr. Ning Porndee

graduated from the Faculty of Dentistry at Chulalongkorn University and received a graduate diploma in Prosthodontics from the Faculty of Dentistry at Mahidol University. She then attended New York University School of Dentistry for her Post Graduate Certificate in Orthodontics. Dr. Porndee is a certified Invisalign orthodontist and a member of the American Association of Orthodontics (AAO). She was recently awarded "Invisalign Diamond Provider 2016-2017" status.
Her areas of specialty include orthodontics, prosthodontics and combined orthodontics and cosmetic/implant dentistry. Before starting her own practice, she was on staff at Bangkok Hospital Pattaya for 7 years.

Dr. Porndee enjoys music, movies, curling up with a good book, and collecting dolls related to her beloved career. Her vast collection of ‘dentist’ dolls is exhibited in our waiting area in the office.

 

ทันตแพทย์หญิง ดาลีลา อนุรักษ์

Dr. Daleela Anurak

 

gruaduated from the Faculty of Dentistry at Rangsit University. Dr. Daleela has a keen interest in general, restorative dentistry and prosthodontics

Outside of work Dr. Da enjoys spending time with her happy family.

ทันตแพทย์หญิง สิรินยา วีระสวัสดิ์

Dr. Yim Sirinya Weerasawat

Dr. Yim Sirinya graduated from the Faculty of Dentistry at Chulalongkorn University. She then received her Master degree (MSD) in the field of Orthodontics from Kyungpook National University, Seoul Korea. 

Dr. Sirinya has maintained her continuous involvement in continuing dental education particularly in Orthodontics and Invisalign. She recently had Invisalign training in Singapore and was certified as an Invisalign specialist.

Apart from Dentistry, Dr. Sirinya enjoys travelling and spending time with her lovely family.

ทันตแพทย์หญิง แป้งพิมพ์ จำปาศิริ

Dr. Pangpim Jumpasiri

gruaduated from the Faculty of Dentistry at Srinakarinwirot University. Dr. Pangpim is currently working at Banglamung Hospital in Pattaya City.

She retains a keen interest in general, restorative dentistry and prosthodontics

Outside of work Dr. Pangpim enjoys traveling with her friends and family but her main passion is her selfie photography.

ทันตแพทย์ นิรันดร โถทองคำ

Dr. Nirandorn Thothongkum

graduated from the Faculty of Dentistry at Mahidol University. Dr. Nirandorn further received a Master degree in Endodontics from Mahidol University, Bangkok. He is a certified Diplomate of the Thai Board of Endodontics. Dr. Nirandorn volunteered to spend a great amount of time and effort preparing for and completing the Thai board certification process. By achieving Diplomate status, Dr. Nirandorn has shown great inner motivation and exceptional commitment to his continuing professional education in Endodontics.

Dr. Nirandorn enjoys traveling, new exciting experience and keeping himself fit. 

ทันตแพทย์ ธนกฤต นพคุณวิจัย

Dr. Tanakrit Noppakunwijai

graduated from the Faculty of Dentistry at Mahidol University. He received a Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery from Chulalongkorn University. Dr. Tanakrit further attended a training program in Oral and Maxillofacial Surgery at the University of Washington – Harborview Medical Center.

He currently serves as a board committee of the Thai Association of Dental Implantology (TADI) http://www.tadi.or.th/association/t_committee4.htm and is a member of the Thai Association of Oral and Maxillofacial Surgery, and the Association of Military Surgeons of Thailand.
 
Dr. Tanakrit enjoys singing and is an avid bowler. He has even won some bowling trophies. But, his main passion is eating. He is our main resident food critic and a reliable source for information and suggestions for places to eat.

 

ทันตแพทย์หญิงพิมพ์อร อำนาจวิจิตร

Dr. Bo Pim-Orn Amnajvijit

 graduated from the Faculty of Dentistry at Chulalongkorn University in 2006. Dr.Bo then worked at Sirindhorn College of Public Health in Trang Province for 3 years before moving to Pattaya City. She then received her Master degree in Oral Health Science (Periodontology).

 Her work is focusing on Periodontal treatment and aesthetic periodontal surgery.

 In her free time, Dr.Pim-orn enjoy cooking, reading, and playing Badminton.