Dental Clinic Pattaya, Best Dentists in Pattaya.
EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

Promotion

Pattaya Land Scape

โปรโมชั่นฟอกสีฟันสุดพิเศษ

 

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Light การใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที ไม่ทำลายผิวเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดความเสียหาย ข้อดี คือสามารถฟอกสีฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียเวลาทำเองที่บ้าน

พิเศษ! 4,900 บาท จาก ราคาปกติ 6,500 บาท

ราคา 4900 บาท

เบอร์โทร 03 848 8354 , 03 848 8355

อีเมล์ orthosmiledental@gmail.com