Dental Clinic Pattaya, Best Dentists in Pattaya.
EN | TH
Dentist Dental In Pattaya
Tel: (038)488354 , (038)488355
 

Our WeBlog

Pattaya Land Scape
8 ขั้นตอนการจัดฟันกับออโธสไมล์เด็นทัล พัทยา

1. รับคำปรึกษาจัดฟัน กับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
2. คุณหมอแจ้งแผนการรักษาเบื้องต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่ง
3. พิมพ์ฟัน และถ่ายภาพเอ็กซเรย์
4. เคลียร์สภาพช่องปากให้พร้อม ก่อนการจัดฟัน ได้แก่ การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด
5. ติดเครื่องมือจัดฟัน ทุก ๆ 1-2เดือน คนไข้จะต้องมาปรับเครื่องมือ(ตามชนิดของเครื่องมือจัดฟัน)
6. การดูแลสุขภาพช่องปากระหว่างจัดฟัน เช่นการขูดหินปูนทุกๆ 3-6 เดือน
7. การถอดเครื่องมือ และใส่รีเทนเนอร์
8. ติดตามการใส่รีเทนเนอร์ทุก ๆ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และทุก ๆ 1 ปี